Ochrana osobných údajov

Základná škola, IČO: 035542713, Kežmarská 28, 040 011 Košice ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Plné znenie zásad ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť

Zmluvy s jednotlivými sprostredkovateľmi (sprostredkovateľské zmluvy)
Zmluvy o spracúvaní osobných údajov 2018

Zásady ochrany osobných údajov prevádzkovateľa internetu:
https://wy.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Zodpovedná osoba:
CUBS plus, s.r.o.,
Masarykova č. 21
040 01 KošiceKontakt na zodpovednú osobu:
+421 918 434 374
+421 903 608 164
info@cubsplus.sk
http://www.cubsplus.sk/

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »