Organizácia školy od 26.10.2020

Od pondelka, 26. októbra 2020, prechádza druhý stupeň základnej školy, 5. – 9. ročník, na dištančnú výučbu. Žiaci dostanú online rozvrhy hodín. Neprítomnosť na hodine je podľa školského poriadku potrebné ospravedlniť.

�� Ak bude epidemiologická situácia priaznivá, v pondelok, 30. novembra 2020, by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.

�� Prvý stupeň ZŠ, 1. – 4. ročník, ostávajú na prezenčnej výučbe. Prevádzka školy je od 7.00 hod do 17.00 hod. V školskom klube detí kmeňové triedy ostávajú ako oddelenia.

Žiaci so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami z ročníkov 5. – 9. sa so súhlasom zákonného zástupcu môžu vzdelávať aj prezenčne v škole za pomoci školského špeciálneho pedagóga, vyučujúcich jednotlivých predmetov alebo asistentov učiteľa.
Žiaci s technickými a inými problémami pri dištančnej výučbe kontaktujú triednu pani učiteľku alebo učiteľa informatiky.
24.10.2020                                                                                                         

  RNDr. Milena Kačmarčiková 
riaditeľka školy

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »