Osemročné gymnáziá

Osemročné gymnáziá: pre žiakov 5.ročníka

Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Škultétyho 10 prihláška do 20.2 je to bilingválne gymnázium talentová skúška

Gymnázium sv.T.Akvinského prihláška do 10.4

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4 prihláška do 10.4

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 prihláška do 10.4

Gymnázium Opatovská prihláška do 10.4

Gymnázium Trebišovská prihláška do 10.4

Súkromné 8.ročné gymnázium Dneperská1 prihláška do 10.4

Gymnázium Alejova prihláška do 10.4

Stredná športová škola tr.SNP prihláška do 20.2 talentová skúška

Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39 prihláška do 20.2 tal.skúška

ďalšie články