OZ rodičov

Moja škola

Róbert Hanyus – predseda RR
Ing. Otto Göbl – člen revíznej komisie
Ing. Ján Halamka – predseda revíznej komisie
Ing. Štefan Štefko
Peter Halušťok
Lucia Halušťoková
Róbert Nagy
Mgr. Petronela Nagyová
Na prestrešenie bočného východu zo školy pre všetkých žiakov, hlavne v zimnom období a súčasne prechodu do školskej jedálne, či do štyroch tried nad jedálňou a späť do budovy, sa na bankovom účte vyzbierala k 14.01.2013 suma 4 674 €.
Ďakujeme za všetky príspevky na vybudovanie zádveria, ktoré bude slúžiť nielen na ochranu pred poveternostnými vplyvmi, ale aj na zlepšenie tepelnej regulácie chodbových priestorov školy. 

Vážení rodičia a priatelia,Využite možnosť darovať dve percentá dane z príjmu Občianskemu združeniu MOJA ŠKOLA – Združenie rodičov pri Základnej škole, Kežmarská 28, 040 11 Košice.
IČO: 355 46 247
Číslo účtu: 1390401006/1111
Darované prostriedky budú použité na nákup učebných pomôcok a materiálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
Ďakujeme Vám
TLAČIVO
Postup krokov na poukázanie 2 % z dane 


HP 12A (repas) – 3 ks
Epson M2000 – 2 ks
ďalšie články

Deň učiteľov

„ Jeden deň s dobrým učiteľom    je viac ako tisíc dní     usilovného samoštúdia“                                                            Ján Amos Komenský Milé kolegyne, kolegovia k nášmu profesijnému sviatku, Dňu

čitať celý článok »