Oznam – školská jedáleň

V školskom roku 2021-2022 obedy zadarmo „NEBUDÚ“.

Pre poskytnutie obedov zdarma bolo vydané usmernenie platné od 1.8.2021.

Prihlasovanie dieťaťa na stravu je možné len cez prihlášku (Prihláška ), ktorú je možné odovzdať osobne od 23.08.2021 do 31.08.2021 v čase  8:00 – 13:00 hod. Súhlas so spracovaním údajov – TU súhlas

Prosím o úhradu na číslo účtu  ŠJ : SK41 5600 0000 0005 0465 3005 už v AUGUSTE platba je na SEPTEMBER 2021

Cena stravného od 1.9.2021

1-4 ročník 1,15    mesačne cca 23,00
5-9 ročník 1,23    mesačne cca 25,00

Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred podľa Vyhlášky č.121/1994  § 9. Na základe úhrady stravného je odblokovaný čip.

Oznamujeme všetkým stravníkom, že v deň nástupu do školy to je 2.9.2021 sa NEVARÍ, obedy sa začínajú vydávať od 3.9.2021 – 10.09.2021 od 10.40 pre prváčikov a od  11.25 -13.00 hod. pre ostatných stravníkov.

Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa v priebehu školského roka v prípade ochorenia je povinnosťou rodiča, zodpovedá za včasné odhlásenie do 8,00 hod. ráno.
Skupinové vyhlasovanie – výlety, škola v prírode sa odhlasujú 48,00 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Diétne stravovanie

V našej školskej jedálni pripravujeme aj diétne stravovanie, a to najmä diétu bezlepkovú, diabetickú, kde je potrebné aj doložiť doklad od odborného lekára (alergológ, gastroenterológ…..)

Cena stravného diéta od 1.9.2021

1-4 ročník 1,38
5-9 ročník 1,48

Donáška vlastnej stravy

V prípade, že Vaše dieťa trpí intoleranciou či alergiou, je možná donáška vlastnej stravy k nám do jedálne. Pri prevzatí stravu zapíšeme, uložíme do vyhradenej chladničky, pri obede ohrejeme v mikrovlnej rúre a vydáme. Dieťa si odnáša domov prázdny neumytý obedár. V tomto prípade, je nutné požiadať o súhlas na donášku vlastnej stravy priamo mesto Košice, ako zriaďovateľa školskej jedálne. 

Každý stravník obdrží  prihlášku na nový školský rok , ktorú obratom vyplnenú vráti do školskej jedálne. Bez prihlášky, čipu a úhrady stravného do 5-tého dňa v mesiaci , nie je možné  stravovať sa v našej školskej jedálni.   Cena čipu: 2,00 €  Čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka. 

Prajeme šťastný návrat späť do školy

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »