OZNAM

Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, bude vyučovanie z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením PRERUŠENÉ od zajtra 12. marca 2020 (štvrtok) do 16. marca 2020 (pondelok).

Školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času sú MIMO PREVÁDZKY.

Vyučovanie bude pokračovať v utorok 17. marca 2020.

RNDr. Milena Kačmarčiková, riaditeľka školy

ďalšie články

Deň učiteľov

„ Jeden deň s dobrým učiteľom    je viac ako tisíc dní     usilovného samoštúdia“                                                            Ján Amos Komenský Milé kolegyne, kolegovia k nášmu profesijnému sviatku, Dňu

čitať celý článok »