Oznámenie o prevádzke školy od 15.6.2020, pondelka:

od 6.30  – 7.00  – ranná družina v 3.C triede nad školskou jedálňou

od 7.00 –  8.00  – príchod žiakov do školy a triedy, ranný zdravotný filter

1. – 4. ročník ………………. 4 vyučovacie hodiny

5. ročník ……………………. 5 vyučovacích hodín

od 16.00  – 16.30 – večerná spojená družina v 3.C triede nad školskou jedálňou

ďalšie články