Oznámenie o záverečnom hodnotení žiakov

Vzhľadom na splnenie upravených cieľov predmetov a dostatočné podklady pred prerušením vyučovania aj počas prerušenia vyučovania

k hodnoteniu žiakov, bolo v pedagogickej rade prerokované a schválené hodnotenie na konci školského roka nasledovne:

I. stupeň

1. ročník – slovné hodnotenie

2. ročník – SJL, MAT, PVO, ANJ – klasifikácia predmetov

3. ročník – SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ – klasifikácia predmetov

4. ročník – SLJ, MAT, PDA, VLA, ANJ – klasifikácia predmetov

1. – 4. ročník – INF, HUV, VYV, PVC, TSV, ETV, NBV – absolvoval

II. stupeň

SJL, MAT, FYZ, CHE, BIO, ANJ, NEJ, FRJ, RUJ – klasifikácia predmetov

DEJ, GEO – slovné hodnotenie

INF, HUV, VYV, TSV, THD, ETV, NBV – absolvoval

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »