Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Oznam pre rodičov 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – Stiahnuť TU“ dieťaťa/žiaka.

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“

– ALBERT EINSTEIN

Aktuálne na škole

Hodina profesií

Dňa 1.6.2022 sa na našej škole v rámci kariérovej výchovy v spolupráci s triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov otvorili dvere našim rodičom v rámci Hodiny Profesií. Na 1. a na 2.stupni

čítať celý článok »
green, grass, lawn-1968596.jpg

Fórum ekológov

Naši žiaci 9.A a 9.B sa zúčastnili dňa 31.mája 2022 akcie na Technickej univerzite v Košiciach v Aule Maxima pod názvom Fórum ekológov 2022. Akciu organizovalo Ekofórum. Ekofórum

čítať celý článok »

Oznamy rodičom

Prehliadka Školy

Ukážka našej školy - krátke videá

zske28.EDUpage.org

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.

Skratky k informáciam

túto časť práve pripravujeme