Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Vážení rodičia, milí žiaci,

Prevádzka školy  od 12.10.2020 – najnovšie informácie v časti Aktuálna aktualita

Pre 1. stupeň (1.-4. ročník) od 7.00 do 17.00 (bez ranného ŠKD)

Pre 2. stupeň (5.-9. ročník) od 7.30

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie,  že žiak neprejavuje príznaky ochorenia. Ďalšie informácie v texte – prevádzka školy od 5.10.2020. Stiahnuť TU – Vyhlásenie zákonného zákonného.

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN


Rodičovské združenie

I. stupeň  19.október 2020
II.
stupeň 12.október 2020 

Triedne RZ z tried cez MS Teams:  16.30 hod.


 

Oznamy rodičom

time, work, clock

Prevádzka školy od 5.10.2020

Vstup cudzím osobám (rozumie sa akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka)do priestorov školy je zakázaný! Možné je len:  zazvoniť na domový telefón a zavolať

PREBIEHA REKONŠTRUKCIA
Z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie v pavilóne C, kde sú aj 
kancelárie vedenia školy, pevné linky dočasne nie sú v prevádzke.
 Kontakty: 0911 921 416 riaditeľka školy
0911 921 433 hospodárka školy
Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.

aktuálna aktualita