Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Vážení rodičia, milí žiaci,

Milí rodičia, v utorok, 10.11.2020 nastupujú žiaci 1.stupňa do školy od 7.00 hod a triednej pani učiteľke odovzdajú Vyhlásenie TU na stiahnutie

Prevádzka školy  od 26.10.2020 – najnovšie informácie v časti Aktuálna aktualita

Pre 1. stupeň (1.-4. ročník) od 7.00 do 17.00 (bez ranného ŠKD)

 

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN

Rodičovské združenie bude prebiehať online
Dňa 23.11.2020 pre 2. stupeň o 16.30
Dňa 30.11.2020 pre 1. stupeň o 16.30

Oznamy rodičom

Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.

aktuálna aktualita