Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Vážení rodičia,

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 14.09.2021, utorok, udeľujem riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súvislosti s návštevou Svätého otca v Košiciach.

Školský rok 2021/2022 sa blíži a z dôvodu udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, MŠVVaŠ SR vypracovalo manuál pre fungovanie škôl a školských zariadení. Manuál TU

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční online dňa 13.9.2021
v pondelok o 16.30 hod.  Vedenie školy.

 

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN

Oznamy rodičom

Prehliadka Školy

Ukážka našej školy - krátke videá

Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.

aktuálna aktualita

Info – T9 2020

Vážení rodičia,T9 2020, vzhľadom na niektoré opakované otázky oznamujeme, že  v tomto školskom roku  bolo testovanie T9 2020 zrušené: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9 https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/ Okresný úrad z tohto dôvodu už

čítať celý článok »