Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Milí rodičia,

na základe  rozhodnutia ministra školstva  sa s účinnosťou od 19. apríla 2021 (pondelok) obnovuje školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice:

školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch 8. a 9. ročníku  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Podmienka vstupu žiaka (8. a 9. ročníka) do školy je negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a negatívny test žiaka.
Čestné vyhlásenie môžete odovzdať elektronicky cez Škola na webe 
do 18.4.2021 – postup TU alebo fyzický vytlačeným vyhlásením doručeným pri nástupe žiaka – Čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti. TU.

Prevádzka školy na prvom stupni a  školských klubov detí je v čase od 6:30 hod  do 16:30 hod.

Podmienka vstupu žiaka do školy je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti – Čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti. TU

RNDr. Milena Kačmarčiková, riaditeľka školy

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN

Oznamy rodičom

Pripravujeme Rodičovské združenie online s MŠ Kežmarská 46 na 17.3.2021, streda o 16.30
Deň otvorených dverí online
18.3.2021, štvrtok, od 8.00-18.00 hod.
Sme tu pre Vás a radi odpovieme na Vaše otázky
Zápis

Zápis do 1. ročníka a elektronická žiadosť. Informácie, ktoré potrebujete

Projekty

Zapojenosť našej školy do projektov.

Prehliadka Školy

Ukážka našej školy - krátke videá

Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.

aktuálna aktualita