Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Milí rodičia a žiaci,

 

od 8. marca 2021 pokračuje prezenčné vyučovanie žiakov na I. stupni základných škôl a prevádzka ŠKD  prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Prevádzka školy je v čase od 6:30 hod  do 16:00 hod

Podmienkou vstupu žiaka do školy je negatívny test rodiča na ochorenie Covid-19 nie starší ako 7 dní a  čestné vyhlásenie zákonných zástupcov, že nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

Zákonný zástupca pri vstupe do budovy školy predloží k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom teste  na Covid-19 a o nevyhnutnom prezenčnom  výkone práce.

 

Žiak odovzdá triednej učiteľke Čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti. TU

 

Výnimka – ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace

 

Výnimka – ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid-19

na základe pokynov zriaďovateľa mesto Košice, od pondelka 8.3.2021 platí – infografika TU

 

 

 

 

S pozdravom

RNDr. Milena Kačmarčiková

riaditeľka školy

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN

Oznamy rodičom

Zápis

Zápis do 1. ročníka a elektronická žiadosť. Informácie, ktoré potrebujete

Projekty

Zapojenosť našej školy do projektov.

Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.

aktuálna aktualita

Plán na návrat žiakov do škôl

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu otváranie škôl je mimoriadne rizikové.  Plán ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl je nasledovný:  Od 11.1.2021, pondelok, bude prebiehať dištančné vzdelávanie pre 1. aj 2. stupeň podľa online rozvrhu.   Od

čítať celý článok »