Vitajte na stránke

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Vážení rodičia,

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 14.09.2021, utorok, udeľujem riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súvislosti s návštevou Svätého otca v Košiciach.

Školský rok 2021/2022 sa blíži a z dôvodu udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, MŠVVaŠ SR vypracovalo manuál pre fungovanie škôl a školských zariadení. Manuál TU

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční online dňa 13.9.2021
v pondelok o 16.30 hod.  Vedenie školy.

 

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“

– ALBERT EINSTEIN

Oznamy rodičom

Prehliadka Školy

Ukážka našej školy - krátke videá

Internetová žiacka knižka

Všetky potrebné informácie sú dostupné po kliknutí na obrázok a tiež sú Vám pravidelne zasielané na Vašu emailovú adresu.

aktuálna aktualita

Plán na návrat žiakov do škôl

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu otváranie škôl je mimoriadne rizikové.  Plán ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl je nasledovný:  Od 11.1.2021, pondelok, bude prebiehať dištančné vzdelávanie pre 1. aj 2. stupeň podľa online rozvrhu.   Od

čítať celý článok »