Pomôcky nielen pre prváčikov…

Čo potrebujú prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci a piataci

Podrobný rozpis pomôcok, ktoré potrebujú žiaci.

1.  Sada zošitov k Hupsovmu šlabikáru  – zabezpečí škola

      Blok prípravných cvikov: L. Virgovičová — Moje prvé čiary (jeden zošit)  

                                                                              
    zabezpečí rodič

2. Ostatné pomôcky (zabezpečí rodič):

 ·     Zošity:   č. 511— 15 ks bez pomocných čiar 
 č. 513 — 5 ks
 č. 624 — 2 ks
M 420 — 1 ks

 ·       Výkresy:    A4 — 30 ks        

A3 —  10 ks

·       Farebný papier

·       Peračník

·       Ceruzky  č. 2  ( 4 ks )

·       Farbičky

·       Plniace pero – klasické bombičkové pero podľa pokynov triedneho učiteľa  v septembri

·       Zelené guľôčkové pero ( prepisovačka)

 

·       Výtvarná výchova ( do škatule ) :

lepidlo tyčinkové
temperové a vodové farby
mastný pastel
 plastelína
plochý štetec č. 12
okrúhly štetec
nožnice
obrus na stôl 
nádobka na vodu a handrička

 

·       Úbor na telesnú výchovu vo vrecúšku

  teplákový úbor
   tričko
  ponožky
   tenisky

Prezuvky:
 pevné, nie s čiernou podrážkou  

Zošity

Matematika M 513 10 ks
Slovenský jazyk M 512 10 ks
Malý slovníček M 644 1 ks
Malý slovníček M 51 1 ks
Žiacka knižka   1 ks
Štvorčekový zošit M 5110 1 ks
Veľký čistý zošit (tenký)   1 ks

Ostatné pomôcky

Výkresy A4 30 ks

Výkresy A3 20 ks

Vodové farby 1 sada

Temperové farby 1 sada (základné farby)

Vlasové štetce tenký, stredný, hrubý

Štetinové štetce tenší č.6, hrubší č. 12

Nádobka na vodu a handrička

Mastný pastel 1 sada

Lepidlo tyčinkové 1 ks

Nožnice (oblé) 1 ks

Farebný papier 2 sady

Ceruzky mäkké (č.1, alebo č. 2) 3 ks

Pravítko 30 cm 1 ks

Zelené pero 1 ks

Atramentové pero 2 ks

Úbor na telesnú výchovu ako v 1. ročníku

Toaletný papier 4 ks

Papierové utierky 4 ks

Tekuté mydlo 1 ks

Prezúvky vo vrecúšku s menom

Zošity

Slovenský jazyk, Matematika 523 15 ks
Anglický jazyk 513 2 ks
Prírodoveda, Vlastiveda 540 2 ks + podložka
Matematika 420 1 ks
Zápisník 644 1 ks
Žiacka knižka   1 ks
Matematika 5110 1 ks
notový zošit   1 ks

Ostatné pomôcky

zelené a červené pero (nie gelové), ceruzy č. 2 – 2ks, farbičky

kružidlo, pravítko – 2ks (trojuholník, 30 cm)

temperové a vodové farby, štetce ploché – 2ks, štetce okrúhle – 2ks, paleta, nádoba na vodu, mastný pastel, čierny tuš, plastelína, nožnice

lepidlo – 2ks (1 pasta, 1 malé do peračníka)

výkresy A3 – 10ks

výkresy A4 – 20 ks

farebný papier

Nádobka na vodu a handrička

toaletný papier – 2ks, tekuté mydlo, 2 hygienické utierky

prezuvky vo vrecúšku, úbor na TV (tepláky, tričko, bunda, ponožky, botasky, gumka do vlasov)

zošity: 523 – 5 ks  na slovenský jazyk

544 – 3 ks  na matematiku

540 – 2 ks + podložka do zošita  na prírodovedu a vlastivedu

644 – 1ks  na zrkadielko

žiacka knižka

zelené a červené pero, ceruzy č. 2 – 2ks na rysovanie, farbičky,

pravítko trojuholníkové s ryskou a pravítko rovné 30 cm dlhé

temperové a vodové farby

štetce ploché – 2ks na maľovanie s temperami

štetce okrúhle – 2ks na maľovanie s vodovkami

paleta, nádoba na vodu, mastný pastel, čierny tuš, plastelína, nožnice

lepidlo – 2ks /1 veľké tyčinkové, 1 malé do peračníka/

výkresy A3 – 20ks

A4 – 20 ks

farebný papier

nádobka na vodu a handrička

toaletný papier – 1ks

hygienické  utierky – 2ks

prezuvky vo vrecúšku

úbor na TV

Slovenský jazyk: 3x č. 444 alebo 464

2x č 544 alebo 564

1 prázdny euroobal (s nalepenou menovku alebo napísaným menom)

10 linajkových dvojhárkov vložených do euroobalu s menom

Matematika: zošit č.460, č. 540 / 560/,  kružidlo, trojuholník s ryskou, dlhé pravítko, ceruza č. 3

7 čistých dvojhárkov vložených do euroobalu s menom

Anglický jazyk: 3x č. 544 /564/

Nemecký jazyk: 2x č. 544

Ruský jazyk: 2x č. 511 s pomocnou linajkou, 2x č. 511 bez pomocnej linajky, 1x č. 544 /564/

Francúzsky jazyk: 2x č. 544

Biológia: 1x č. 540, 1x č. 460

Občianska náuka: 1x č. 544

Geografia: 1x č. 540

Dejepis: 1x č. 544 /564/

Hudobná výchova: 1x notový zošit, 1x č. 544

Výtvarná výchova: 20 ks výkres A4, 20 ks výkres A3, temperové, vodové, pastelové farby, štetce – tenký, stredný, hrubý, nádoba na vodu, bavlnená handrička, plastická guma, ceruza č.1, gumená podložka / obrus/ na lavicu, zošit č. 524

Telesná výchova: cvičebný úbor / tričko, krátke nohavice, tepláková súprava, ponožky/,  botasky

Prezúvky

ďalšie články