Pomôcky pre prváčikov…

Čo potrebujú prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci a piataci

Podrobný rozpis pomôcok, ktoré potrebujú žiaci.

ďalšie články