Pomôcky pre prváčikov…

Čo potrebujú prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci a piataci

Podrobný rozpis pomôcok, ktoré potrebujú žiaci.

Sada zošitov k Hupsovmu šlabikáru – zabezpečí škola

Blok prípravných cvikov: L. Virgovičová — Moje prvé čiary (jeden zošit zabezpečí škola

Ostatné pomôcky (zabezpečí rodič):

Zošity: 511— 15 ks bez pomocných čiar

513 — 5 ks

624 — 2 ks

M 420 — 1 ks

 

Peračník

Ceruzky: č. 2 — 4 ks

Farbičky

Plniace pero – v októbri

Zelené guľôčkové pero –  (prepisovačka)

 

Výtvarná výchova:

Výkresy: A4 — 25 ks

A3 — 20 ks

Farebný papier

Do škatule:

Plastelína

Lepidlo tyčinkové

Temperové farby

Vodové farby

Mastný pastel

Plochý štetec č. 12

Okrúhly štetec

Nožnice

Obrus na stôl na výtvarnú výchovu

Pohár na vodu

 

Úbor na telesnú výchovu vo vrecúšku:

Tričko

Teplákový úbor

Ponožky

Tenisky

 

Prezuvky: pevné, nie s čiernou podrážkou

Zošity: č. 511b — 15 ks, č. 513 — 5 ks, č. 624 — 2 ks, M 420 — 1 ks

blok prípravných cvikov: L. Virgovičová — Moje prvé čiary (jeden zošit) – zabezpečí škola

Ceruzky: č. 2 — 4 ks

Výkresy: A4 — 25 ks, A3 — 10 ks

Zošity

Matematika M 513 10 ks
Slovenský jazyk M 512 10 ks
Malý slovníček M 644 1 ks
Malý slovníček M 51 1 ks
Žiacka knižka   1 ks
Štvorčekový zošit M 5110 1 ks
Veľký čistý zošit (tenký)   1 ks

 

Ostatné pomôcky

Výkresy A4 30 ks

Výkresy A3 20 ks

Vodové farby 1 sada

Temperové farby 1 sada (základné farby)

Vlasové štetce tenký, stredný, hrubý

Štetinové štetce tenší č.6, hrubší č. 12

Mastný pastel 1 sada

Lepidlo tyčinkové 1 ks

Nožnice (oblé) 1 ks

Farebný papier 2 sady

Ceruzky mäkké (č.1, alebo č. 2) 3 ks

Pravítko 30 cm 1 ks

Zelené pero 1 ks

Atramentové pero 2 ks

Úbor na telesnú výchovu ako v 1. ročníku

Toaletný papier 4 ks

Papierové utierky 4 ks

Tekuté mydlo 1 ks

Prezúvky vo vrecúšku s menom

Zošity

Slovenský jazyk, Matematika 523 15 ks
Anglický jazyk 513 2 ks
Prírodoveda, Vlastiveda 540 2 ks + podložka
Matematika 420 1 ks
Zápisník 644 1 ks
Žiacka knižka   1 ks
Matematika 5110 1 ks
notový zošit   1 ks

 

Ostatné pomôcky

zelené a červené pero (nie gelové), ceruzy č. 2 – 2ks, farbičky

kružidlo, pravítko – 2ks (trojuholník, 30 cm)

temperové a vodové farby, štetce ploché – 2ks, štetce okrúhle – 2ks, paleta, nádoba na vodu, mastný pastel, čierny tuš, plastelína, nožnice

lepidlo – 2ks (1 pasta, 1 malé do peračníka)

výkresy A3 – 10ks

výkresy A4 – 20 ks

farebný papier

toaletný papier – 2ks, tekuté mydlo, 2 hygienické utierky

prezuvky vo vrecúšku, úbor na TV (tepláky, tričko, bunda, ponožky, botasky, gumka do vlasov)

zošity: 523 – 5 ks  na slovenský jazyk

544 – 3 ks  na matematiku

540 – 2 ks + podložka do zošita  na prírodovedu a vlastivedu

644 – 1ks  na zrkadielko

žiacka knižka

zelené a červené pero, ceruzy č. 2 – 2ks na rysovanie, farbičky,

pravítko trojuholníkové s ryskou a pravítko rovné 30 cm dlhé

temperové a vodové farby

štetce ploché – 2ks na maľovanie s temperami

štetce okrúhle – 2ks na maľovanie s vodovkami

paleta, nádoba na vodu, mastný pastel, čierny tuš, plastelína, nožnice

lepidlo – 2ks /1 veľké tyčinkové, 1 malé do peračníka/

výkresy A3 – 20ks

A4 – 20 ks

farebný papier

toaletný papier – 1ks

hygienické  utierky – 2ks

prezuvky vo vrecúšku

úbor na TV

Slovenský jazyk: 3x č. 444 alebo 464

2x č 544 alebo 564

1 prázdny euroobal (s nalepenou menovku alebo napísaným menom)

10 linajkových dvojhárkov vložených do euroobalu s menom

Matematika: zošit č.460, č. 540 / 560/,  kružidlo, trojuholník s ryskou, dlhé pravítko, ceruza č. 3

7 čistých dvojhárkov vložených do euroobalu s menom

Anglický jazyk: 3x č. 544 /564/

Nemecký jazyk: 2x č. 544

Ruský jazyk: 2x č. 511 s pomocnou linajkou, 2x č. 511 bez pomocnej linajky, 1x č. 544 /564/

Francúzsky jazyk: 2x č. 544

Biológia: 1x č. 540, 1x č. 460

Občianska náuka: 1x č. 544

Geografia: 1x č. 540

Dejepis: 1x č. 544 /564/

Hudobná výchova: 1x notový zošit, 1x č. 544

Výtvarná výchova: 20 ks výkres A4, 20 ks výkres A3, temperové, vodové, pastelové farby, štetce – tenký, stredný, hrubý, nádoba na vodu, bavlnená handrička, plastická guma, ceruza č.1, gumená podložka / obrus/ na lavicu, zošit č. 524

Telesná výchova: cvičebný úbor / tričko, krátke nohavice, tepláková súprava, ponožky/,  botasky

Prezúvky

ďalšie články