Postup zákonného zástupcu v prípade, že jednorazové testovanie prebieha kloktacími PCR testami

na začiatku školského roka 2021/2022 prebieha v domácom prostredí.

Triedni učitelia budú odovzdávať rodičom testy na podpis – termín upresníme (predpoklad 31.08.2021).

Triedni učitelia budú zbierať správne zabalené odobraté vzorkyČestné vyhlásenie od rodiča o odobratí vzorky – termín upresníme (predpoklad 02.09.2021).

AKO POSTUPUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA V PRÍPADE, ŽE TESTOVANIE PREBIEHA V DOMÁCOM PROSTREDÍ?

Úloha zákonného zástupcu: 

1. prebratie odberovej sady zo školy – termín upresníme. 

2. dohľad nad dieťaťom, že bude vykonaný odber vzorky správne na základe dostupných inštruktážnych videí a informačných letákov na webovom sídle ministerstva: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/ , alebo na základe zverejnených inštruktážnych videí a iných informačných materiálov, ktorých dostupnosť zabezpečí škola na jej informačných portáloch (napr. EDUPAGE), 

3. správne zabalenie odberovej sady po vykonaní odobratia vzorky, 

4. administratívu spojenú s registráciou odberovej sady – v prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť vykonať registráciu použitej odberovej sady, požiada školu o asistenciu alebo vykonanie registrácie odobratej vzorky, 

5. doručenie použitej a správne zabalenej odberovej sady do školy v presne stanovený termín školou – termín upresníme, 

6. odovzdanie čestného vyhlásenia o odobratí vzorky. Vzor čestného vyhlásenia je dostupný na https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/  s názvom súboru „Čestné vyhlásenie – samoodber.“ 

ČO SÚ KLOKTACIE PCR TESTY A AKO FUNGUJÚ?

Kloktací PCR test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu, pod dohľadom zákonného zástupcu v domácom prostredí. 

V prípade odobratia vzorky v domácom prostredí je nutné odobratú vzorku doručiť bezodkladne zodpovednej osobe v škole. Odobraté vzorky zozbiera zo školy dodávateľ testov, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail), ako aj škole (e-mail) – výsledok je anonymizovaný. 

Tento druh testovania, z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka, sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2. Výhodou kloktacích PCR testov je omnoho presnejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS–CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami. Zároveň odber vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny predstavuje menej invazívnu formu odobratia vzorky oproti výterom z nosohltana. 

Účasť na kloktacom PCR testovaní je dobrovoľná. Testovanie je bezplatné. Pri odbere vzorky nie sú potrebné žiadne špeciálne ochranné pomôcky okrem bežne používaných, ako je respirátor, rúško alebo štít, môžu sa použiť aj ochranné gumené rukavice.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »