Práva dieťaťa – ŠKD

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – NOVEMBER

Ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má!“
                                                                                    Deklarácia práv dieťaťa


OSN prijíma aj dokumenty na ochranu práv detí celého sveta. V roku 1959 schválili Deklaráciu práv dieťaťa a v roku 1989 Dohovor o právach dieťaťa, ktorý štátom ukladá väčšiu zodpovednosť za ochranu detstva. V roku 1990 k nemu pristúpila aj Slovenská republika.  

V školskom klube detí si 20.novemberSvetový deň práv detí, pani vychovávateľky pripomenuli rôznymi aktivitami – prezentáciami, rozhovorom aby deti pochopili a uvedomili si dôležitosť dodržiavania základných ľudských práv a slobôd. Na záver aktivity vyrobili deti plagáty.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »