Prehlásenie o prístupnosti

ebové sídlo ZŠ Kežmarská 28 Košice  WWW.ZSKEZMARSKA28.SK sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Základná škola si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené základnej škole výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).
Ide o dokumenty, ktoré základná škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »