Projekt „Tréneri v škole“

je podporený Úradom Vlády SR.

Je určený pre žiakov 1. stupňa. Žiaci sa hravou formou zoznámia s rôznymi druhmi športov prostredníctvom externých trénerov, osobností športu. Každá škola v programe dostáva aj materiálne zabezpečenie. Program skvalitňuje hodiny telesnej výchovy a vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám u detí, čo napĺňa aj programové vyhlásenie vlády.

ďalšie články