Šachový krúžok

Šach nám pomáha rozvíjať:

Pozornosť – deti sa učia chápať výhody pozorného sledovania a koncentrácie,

Predstavivosť – sú nútené prestaviť si rôzne akcie v rôznom poradí, pred tým, ako ich uskutočnia. Túto vlastnosť rozvíjame u detí tým, že ich učíme predstavovať si budúce ťahy bez toho, aby ťahali figúrkami.

Predvídanie – učia sa najprv myslieť, potom konať. Po čase šach pomôže rozvinúť trpezlivosť a myslenie ako také.

Porovnávanie – učia sa zvažovať rôzne možnosti a ich pre a proti. Rozhodovací proces je lepší, ak je podložený logikou hry.

abstraktné myslenie  – učia sa odpútať sa od detailov a rôzne témy a koncepty použiť v rôznych, ale súvisiacich situáciách.

Plánovanie – učia sa stanoviť si ciele a určovať konkrétne postupy, vedúce  nim. Veľmi dôležité je, že sa učia v prípade potreby prehodnotiť svoje plány, na základe zmeny situácie.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »