Škola v prírode SOREA Ľubovnianske kúpele

V dňoch 27.5.2019 – 31.5.2019 sa uskutočnila škola v prírode pre 5.A,B,C, v hoteli Sorea Ľubovnianske kúpele. Bolo nás spolu 58 žiakov s triednymi učiteľmi – p. uč. V. Horváthová, M. Holková, p. uč. R. Škvarek a  p.uč. D.Dovinová  a tiež pani Valika Marčáková- naša pani zdravotníčka.

Škola v prírode  sa konala v krásnom prostredí Ľubovnianskych kúpeľov. Prebehla podľa vopred pripraveného plánu.

Zorganizovali sme brannú hru s hľadaním pokladu podľa indícií, vytvárali sme prírodné 3D obrazy z voľne dostupných prírodnín, absolvovali sme vychádzky do okolia hotela, pochod do lesoparku vzácnych drevín, športové aktivity na detskom ihrisku, kolektívne športy zmiešaných družstiev tried, miniolympiádu s ôsmimi súťažnými stanovištami. Každý deň sme plávali a tiež súťažili – plavecké štafety, voľný štýl, plávanie pod vodou na výdrž. Vo večerných hodinách prebiehal každý deň spoločný  kultúrno – spoločenský program podľa  pripraveného programu spojený s vyhodnotením a odmenením úspešných súťažiacich/ otázka dňa, spoločenské hry, súťaže,stolný tenis,  turnaj v šípkach,  kvízy, trieda baví triedu, pozeranie filmu, Kto sme …piataci, diskotéka /. Posledný deň sme strávili na Ľubovnianskom hrade a v skanzene kde sme mali objednaný aj obed v reštaurácii pod hradom.  Žiaci si upevnili priateľské vzťahy, utužili sa kolektívy  všetkých troch tried. Pobytom a pohybom v prírode si žiaci posilnili jednak fyzickú zdatnosť, ale upevnili si aj environmentálny vzťah k prírode. V neposlednom rade nadobudli dôležité skúsenosti získané samostatnosťou, starostlivosťou o čistotu a poriadok na izbách, disciplínou a životom v kolektíve bez rodinných príslušníkov. Všetci príjemne unavení, šťastní a hlavne zdraví sme pricestovali domov do Košíc.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »