Školy s talentovou skúškou

1. Všetky umelecké školy, konzervatória:

Spojená škola Konzervatórium a stredná umelecká Jozefa Adamoviča Exnárová 8 pre žiakov 9.r

Konzervatórium Timonova 2 pre žiakov 9.r

Súkromné konzervatórium Zádielska 12 pre žiakov 9.r

Škola úžitkového výtvarníctva  Jakobyho 15=Škola umel.priemyslu pre žiakov 9.r

Súkromná stredná umelecká škola filmová Petzvalova 13 DOD každý deň alebo po

dohovore pre žiakov 9.r

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Požiarnicka 1 pre žiakov 9.r

2. SOŠ :

Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre žiakov 9.r

Katolícka SPgŠ, Južná trieda 48 – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre žiakov 9.r

Súkr. ped. a soc. akadémia, Požiarnická 1 – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 9.r

Stredná odborná škola, Gemerská 1 – odevný dizajn pre žiakov 9.r

3.OA :

Obchodná akadémia, Watsonova 61, bilingválne štúdium – anglický jazyk pre 8. a 9.r

Súkromná SSOŠ Postupimská OA pre žiakov 8. a 9.r

4. Gymnáziá : bilingválne

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4(francúzsky, ruský jazyk) pre žiakov 8.a 9.r.

Gymnázium, Park mládeţe 5, (španielsky jazyk) pre žiakov 8.a 9.r.

Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Škultétyho 10, (ang. j.) pre 5. 8.a 9.r

Súkromné gymnázium, Katkin park 2, (anglický jazyk) pre žiakov 8. a 9.r ?

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice (anglický jazyk) pre žiakov 8. a 9.r

Súkromného gymnázia Futurum, Grešákova 1 (anglický jazyk) ) pre žiakov 8. a 9.r

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, (anglický jazyk) pre žiakov 8. a 9.r

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice (anglický, nemecký jazyk) pre žiakov 8. a 9.r

Gymnázium Alejová(zameranie na matematiku) pre žiakov 5.r.

5. SOŠ zdravotné:

  SZŠ Kukučínova 40, odbor masér  pre žiakov 9.r

6. Športové gymnáziá :

  Športové gymnázium=Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice (všestranné) pre

  žiakov 9.r

  Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice pre žiakov 5. a 9.r.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »