Súčasní zamestnanci

Vedenie

RNDr. Kačmarčiková Milena, M – CH — riaditeľka školy

Mgr. Ruščáková Helena, 1 – 4 — zástupca riad. školy pre ročníky 1 – 4

Mgr. Magurová Anna, HUV — RUJ — zástupca riad. školy pre ročníky 5 – 9

PaedDr. Lacková Jana, 1 – 4, IFV a INF — zástupca riad. školy pre ŠKD a záujmovú činnosť

učiteľský zbor

Učitelia 1. — 4. ročníka

Mgr. Fedor-Pudleinerová Eva

Mgr. Francisciová Jana

PaedDr. Gavláková Slávka

Mgr. Kováčiková Emília

PaedDr. Kudlovská Daniela

Mgr. Lörincová Paula

Mgr. Oľhová Anna

Mgr. Pástorová Jozefína

Mgr. Pásztorová Daniela

Ing. Simonová Dagmar

Mgr. Starinec Zuzana

Mgr. Straková Juliana

Mgr. Šefčíková Jarmila

PaedDr. Tirpáková Rita

Mgr. Žifčáková Marcela

Mgr. Žureková Adriana

Učitelia 5. — 9. ročníka

Ballová Eva

Mgr. Dovinová Dagmar

Mgr. Gašparíková Michaela

Mgr. Halamková Renáta

RNDr. Halešová, Mária, PhD.

Mgr. Holková Martina

Mgr. Horváthová Viera

Mgr. Ištvanová Želmíra

Mgr. Janičová Alena

PaedDr. Kolesárová Katarína

Mgr. Košiková Magdaléna

PhDr. Krenová Jana

Ing. Kubičková Anna

Mgr. Lichvárová Erika

RNDr. Macháčová Ľubomíra

Mgr. Martonová Jana

Mgr. Matisová Lucia

Mgr. Melichová Tatiana

Mgr. Mitrová Svetlana

Mižáková Slávka

Mgr. Ing. Szekeressová Oľga

Ing. Šarudyová Tatiana

Mgr. Škvarek Radovan

MD a RD

Mgr. Stripajová Juliana

Mgr. Šemráková Antónia

Mgr. Ferenčíková Adela

Mgr. Mertinková Miroslava

Vychovávateľky

Baloghová Adriana

Mgr. Baltová Zuzana

Dančová Iveta

Mgr. Gordanová Lenka

Gruberová Margita

Krillerová Gabriela

Kozáková Petra

Kozmová Hilda

Mgr. Kubíková Dana

Mgr. Lašutová Henrieta

Sochanová Valéria

Inkluzívny tím

Mgr. Kapcová Jana – špeciálny pedagóg

Ing. Šolcová Mária – špeciálny pedagóg

Mgr. Mlatičeková Michala – školský psychol´´og

Mgr. Lukáčová Iveta – školský psychol´´og

Bc. Horňáková Miriam – asistent učiteľa

Mgr. Repelová Viktória – asistent učiteľa

Bc. Jurčová Mária – asistent učiteľa

Ing. Kiszelová Jana – asistent učiteľa

Ing. Selecká Jarmila – asistent učiteľa

Bc. Grošková Michaela – asistent učiteľa

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »