Súčasní zamestnanci

Vedenie

Mgr. Ištvanová Želmíra, GEG – DEJ — riaditeľka školy

Mgr. Ruščáková Helena, 1 – 4 — zástupca riad. školy pre ročníky 1 – 4

Mgr. Magurová Anna, HUV — RUJ — zástupca riad. školy pre ročníky 5 – 9

PaedDr. Lacková Jana, 1 – 4, IFV a INF — zástupca riad. školy pre ŠKD a záujmovú činnosť

učiteľský zbor

Učitelia 1. — 4. ročníka

Mgr. Fedor-Pudleinerová Eva

Mgr. Francisciová Jana

Mgr. Gajdošová Lenka

PaedDr. Gavláková Slávka

Mgr. Kováčiková Emília

PaedDr. Kudlovská Daniela

Mgr. Lörincová Paula

Mgr. Luptáková Beáta

Mgr. Oľhová Anna

Mgr. Pástorová Jozefína

Mgr. Pásztorová Daniela

Ing. Simonová Dagmar

Mgr. Starinec Zuzana

Mgr. Straková Juliana

Mgr. Šefčíková Jarmila

PaedDr. Tirpáková Rita

Mgr. Žureková Adriana

Učitelia 5. — 9. ročníka

Ballová Eva

Mgr. Dovinová Dagmar

Mgr. Fecková Patrícia

Mgr. Gašparíková Michaela

Mgr. Halamková Renáta

Mgr. Holková Martina

Mgr. Horváthová Viera

Mgr. Janičová Alena

PaedDr. Kolesárová Katarína

Mgr. Košiková Magdaléna

Ing. Kubičková Anna

Mgr. Lichvárová Erika

RNDr. Macháčová Ľubomíra

Mgr. Martonová Jana

Mgr. Matisová Lucia

Mgr. Melichová Tatiana

RNDr. Menyhért Tibor

Mgr. Mitrová Svetlana

Mižáková Slávka

Mgr. Poláková Eva

Mgr. Ing. Szekeressová Oľga

Ing. Šarudyová Tatiana

Mgr. Škvarek Radovan

Mgr. Tirpák Marek

MD a RD

Mgr. Stripajová Juliana

Mgr. Ovčiaková Veronika

RNDr. Halešová, Mária, PhD.

Mgr. Mertinková Miroslava

Vychovávateľky

Baloghová Adriana

Mgr. Baltová Zuzana

Dančová Iveta

Mgr. Gordanová Lenka

Gruberová Margita

Mgr. Ivanová Mária

Mgr. Kamenská Viktória

Krillerová Gabriela

Kozáková Petra

Kozmová Hilda

Mgr. Kubíková Dana

Mgr. Pračová Eva

Sochanová Valéria

Inkluzívny tím

Mgr. Kapcová Jana – špeciálny pedagóg

Ing. Šolcová Mária – špeciálny pedagóg

Mgr. Mlatičeková Michala – školský psychológ

Mgr. Starinská Iveta – školský psychológ

Bc. Horňáková Miriam – asistent učiteľa

Mgr. Repelová Viktória – asistent učiteľa

Bc. Jurčová Mária – asistent učiteľa

Ing. Kiszelová Jana – asistent učiteľa

Ing. Selecká Jarmila – asistent učiteľa

Mgr. Ivanová Mária

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »