Súčasní zamestnanci

Vedenie

RNDr. Kačmarčiková Milena, M – CH — riaditeľka školy

Mgr. Ruščáková Helena, 1 – 4 — zástupca riad. školy pre ročníky 1 – 4

Mgr. Magurová Anna, HUV — RUJ — zástupca riad. školy pre ročníky 5 – 9

PaedDr. Lacková Jana, 1 – 4, IFV a INF — zástupca riad. školy pre ŠKD a záujmovú činnosť

učiteľský zbor

Učitelia 1. — 4. ročníka

Mgr. Francisciová Jana

PaedDr. Gavláková Slávka

Mgr. Kapcová Jana

Mgr. Kováčiková Emília

PaedDr. Kudlovská Daniela

Mgr. Oľhová Anna

Mgr. Pástorová Jozefína

Mgr. Pásztorová Daniela

Mgr. Fedor-Pudleinerová Eva

Mgr. Šefčíková Jarmila

PaedDr. Tirpáková Rita

Mgr. Titková Miroslava

Mgr. Žifčáková Marcela

Mgr. Žureková Adriana

Učitelia 5. — 9. ročníka

Mgr. Cichý Rastislav

Mgr. Dovinová Dagmar

Mgr. Gašparíková Michaela

Mgr. Halamková Renáta

Mgr. Holková Martina

Mgr. Horváthová Viera

Mgr. Ištvanová Želmíra

Mgr. Janičová Alena

PaedDr. Kolesárová Katarína

Mgr. Košiková Magdaléna

PhDr. Krenová Jana

Ing. Kubičková Anna

Mgr. Lichvárová Erika

Mgr. Maďarová Alena

RNDr. Macháčová Ľubomíra

Mgr. Martonová Jana

Mgr. Matisová Lucia

Mgr. Melichová Tatiana

Mgr. Mitrová Svetlana

PaedDr. Pecerová Anna

Ing. Simonová Dagmar

Mgr. Starinec Zuzana

PhDr. Šafrová Valéria

Ing. Šarudyová Tatiana

Mgr. Škvarek Radovan

MD

Mgr. Sabová Ivana

Mgr. Stripajová Juliana

Mgr. Šemráková Antónia

Mgr. Ferenčíková Adela

Vychovávateľky

Baloghová Adriana

Mgr. Baltová Zuzana

Čižmárová Mária

Dančová Iveta

Gruberová Margita

Krillerová Gabriela

Kozmová Hilda

Sochanová Valéria

Zagorová Terézia

ďalšie články