Súťaž družstiev mladých zdravotníkov DMZ I a DMZ II.

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov, organizovaná SČK Košice, sa uskutočnila 9.6.2022 na ZŠ Čordáková 50, súťažilo v nej 17 družstiev z 1. a 2. stupňa ZŠ z celých Košíc.V tejto súťaži sme mali zastúpenie družstvom žiakov 1. stupňa, ktoré pripravovala p.uč. J. Šefčíková, v zložení T.Vargošková, M. Klíka, M.Bajin, O. Tiliščák, E. Smolejová, V. Kovalová. Vyhrali 2. miesto a družstvo dievčat z 8.B triedy- L.Kubičková, L. Šoganičová, M. Čarna, T. Vacová a S. Cinová, ktoré pripravovala M. Holková získalo tiež úspešné 2. miesto.

             Družstvá pracovali spoločne, hodnotila sa spolupráca a komunikácia družstva medzi sebou, ako aj schopnosť zvládať náročné situácie spojené s poraneniami rôzneho druhu. Najprv riešili test z vedomostí z poskytovania prvej pomoci teoretického charakteru, histórie ČK a darcovstva krvi. Potom absolvovali stanovište KPR (kardio-pulmonálnej resuscitácie- oživovania) s využitím AED(defibrilátora). Ďalšie 2 stanovištia boli zamerané na riešenie modelových situácii- identifikácia poranení postihnutého a poskytnutie predlekárskej prvej pomoci- všetky stanovištia boli prísne bodované a nakoniec bolo družstvo oboznámené s chybami, ktoré spravilo počas súťaže. Súťaž bodovali lekári- záchranári a patrí medzi veľmi náročné v tejto oblasti- je to úžasný úspech umiestniť sa v nej. Všetkým súťažiacim gratulujeme.

 Mgr. Martina Holková

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »