Súťažný program S Kamarátkou Energiou

Našou úlohou v rámci environmentálneho programu na našej škole je aj motivovať deti, aby využívali energiu efektívne a spoznali výhody aj obmedzenia obnoviteľných zdrojov energie. Odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU mohli využiť  všetky školy na Slovensku bezplatne. Poradenstvo zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, v rámci národného projektu financovaného z európskych a štátnych zdrojov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Na našej škole sa uskutočnilo 26.4.2022 súťažno-vzdelávacie podujatie v rámci projektu bezplatného energetického  poradenstva ŽIŤ ENERGIOU pod názvom „S kamarátkou  Energiou“ zamerané na environmentálnu výchovu. Cieľom podujatia bolo zvýšiť informovanosť v oblasti  využívania energie vrátane obnoviteľných zdrojov zábavnou  a zážitkovou formou. Podujatia sa zúčastnili žiaci 6. ročníka. Bolo pripravených päť tematických stanovíšť, na ktorých sa deti v tímoch striedali. Vedomosti si preverili prostredníctvom súťažných disciplín. Súťažné tímy dostali aj odmeny.  Deti mohli vidieť  a vyskúšať si ako fungujú profesionálne vedecké prístroje napr. termokamera, merač vetra, elektromer  a pod.  

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »