Tréneri v škole – na našej škole

Prihlasujeme sa do pilotného projektu Tréneri v škole s cieľom prehĺbiť záujem detí k športu v 1. a 2. ročníku.

ďalšie články