Týždeň na podporu klímy v rámci projektu Klimatické záhrady od 18.10. do 22.10.2021 1. etapa projektu

AKO POMÔCŤ KLÍME?

Naša škola sa zapojila spolu s ďalšími deviatimi základnými školami v Košiciach do projektu realizovaného pod odborným vedením Ekocentra SOSNA v Družstevnej pri Hornáde pod názvom Klimatické záhrady, pomáhajú klíme. Tento projekt je finančne podporený Fondom z Nórska a spoluúčasť má na ňom aj naša ZŠ.

V týždni od 18.10 do 22.10 sa v areáli našej školy v rámci 1.etapy realizovali dobrovoľnícke aktivity zamerané na zmierňovanie dopadu klimatických zmien, tzv. modro zelené riešenie spočívajúce:

  • Vo výsadbe kríkov, v príprave vyvýšených záhonov
  • Vo vytvorení Jedlého mini lesa výsadbou kríkov s jedlými plodmi
  • Vo vytvorení zelenej vertikálnej steny popínavým paviničom, brečtanom na pletive pri asfaltovom ihrisku.

Paralelne s týmito praktickými aktivitami učitelia na hodinách, na triednických hodinách realizovali teoreticko odborné aktivity pracovnými listami, prezentáciami so žiakmi.

Všetci spoločne sme sa takto zúčastnili na klimatických riešeniach, ktoré budú môcť v nemalej miere  prispieť tak k minimalizácii negatívnych vplyvov na našu klímu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na dobrovoľníckych aktivitách podieľali.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »