Usmerneniu k prijímaniu na strednú školu

1. Harmonogram na ZŠ Kežmarská 28:

20.4. – 27.4.2020 – odovzdať podklady k Prihláške na SŠ a 8-ročné gymnáziá
kariérovej poradkyni pani Mgr. Dovinovej

27.4. – 7.5.2020 – záväzné podklady od zákonných zástupcov na vyplnenie –
Prihlášok na SŠ a 8 –ročné gymnáziá

11.5. – 15.5.2020 – spracovanie Prihlášok

do 19.5.2020 – zaslanie Prihlášok poštou na SŠ a 8- ročné gymnáziá

2. Sumár z Rozhodnutia MŠVaV  o organizácii prijímania na
vzdelávanie v stredných školách

3. Príloha č.1 – Záväzné potvrdenie
o nastúpení/nenastúpení na štúdium na strednú školu

4. Príloha č. 2  – Kritériá prijímacieho konania na všetky
odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu

5. https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

 

1. Harmonogram na ZŠ Kežmarská 28:

20.4. – 27.4.2020 – odovzdať podklady k Prihláške na SŠ a 8-ročné gymnáziá
kariérovej poradkyni pani Mgr. Dovinovej

27.4. – 7.5.2020 – záväzné podklady od zákonných zástupcov na vyplnenie –
Prihlášok na SŠ a 8 –ročné gymnáziá

11.5. – 15.5.2020 – spracovanie Prihlášok

do 19.5.2020 – zaslanie Prihlášok poštou na SŠ a 8- ročné gymnáziá

2. Sumár z Rozhodnutia MŠVaV  o organizácii prijímania na
vzdelávanie v stredných školách

3. Príloha č.1 – Záväzné potvrdenie
o nastúpení/nenastúpení na štúdium na strednú školu

4. Príloha č. 2  – Kritériá prijímacieho konania na všetky
odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu

5. https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

 

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »