Úspechy v jazykoch

„Ruské slovo“ je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku, určená pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl.
Dňa 25.1.2022 sa konalo krajské kolo tejto súťaže. Žiaci našej školy boli mimoriadne úspešní. Súťaž prebehla v on-line priestore. Ak máte záujem – pozrite si vystúpenia našich žiakov (v spodnej časti stránky).

Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1.mieste v krajskom kole, postúpili  so svojimi vystúpeniami do celoslovenského kola, ktoré bolo 16.2.2022. Dosiahli vynikajúce výsledky, ku ktorým im srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Umiestnenia našich žiakov v celoslovenskom kole:   
Prednes prózy – I. kat. – ruskojazyčné prostredie – 2. miesto: Emilia Bajin, 4.ročník ZŠ
Prednes poézie – I. kat. – ruskojazyčné prostredie- 2. miesto: Liza Bajin, 1.ročník ZŠ
Prednes poézie – II. kat. 5.-7. roč. – ruskojazyčné prostredie – 3. miesto: Vasyl Tsupyk,6.C
Sólový spev  II. kat. 5-7 roč.- 2. miesto: Matej Buhla, 6.C
Sólový spev  II. kat. 8-9. roč.- 2. miesto: Daniela Nemčíková, 9.A

Olympiáda nemeckého jazyka

Dňa 16. 2. 2022 sa konalo krajské kolo olympiády NJ. Vo veľkej konkurencii sa na 3. mieste v kategórii 1B umiestnila naša žiačka Tamara Vivien Zavacká z 9.B.
Na 9.mieste v kategórii 1A bola žiačka Nela Vargová zo 7.C.
Blahoželáme a prajeme Tamare aj Nele veľa úspechov a radosti pri získavaní ďalších jazykových zručností v nemeckom jazyku.

Prednes prózy – I. kat. – ruskojazyčné prostredie- 1. miesto: Emilia Bajin, 4.ročník

Prednes poézie – I. kat. – ruskojazyčné prostredie- 1. miesto: Liza Bajin, 1.ročník

Prednes poézie – II. kat. 5-7 roč. – ruskojazyčné prostredie- 1. miesto: Vasyl Tsupyk, 6.C

Sólový spev  II. kat. 5-7 roč.- 1. miesto: Matej Buhla, 6.C

Sólový spev  II. kat. 8-9. roč.- 1. miesto: Daniela Nemčíková, 9.A

Prednes poézie – II. kat. 5-7 roč.-  2. miesto: Carolína Janoščáková, 7.A

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »