Úžasné umiestnenia

Dňa  5.2.2021 sa uskutočnilo slovenské kolo súťaže Ruské slovo. Bol to už 15.ročník. Žiačka Emília Bajin z 3.B triedy  sa  umiestnila na 1. mieste. Súťažila v kategórii próza – ruskojazyčné prostredie.

Emília Bajin – 3.B

Okrem nej mali pekný úspech v krajskom kole aj žiačky druhého stupňa .

Radka Antalová z 8.A – 3.miesto v kategórii poézia,

Lenka Oroszová z 8.A – 5. miesto v kategórii  poézia,

Daniela Nemčíková z 8.A – 2. miesto v kategórii sólový spev,

Carolína Janoščáková zo 6.A – 2. miesto v kategórii poézia .

ďalšie články