Užitočné odkazy

www.potrebyovp.sk – informácie o organizácii duálneho vzdelávania

http://skoly.ineko.sk/#   – rebríčky škôl

http://www.corobim.sk/ – videá o profesiách

http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx – možnosti štúdia na SŠ, naplnenosť SŠ, kritéria prijímacích skúšok a voľné miesta na SŠ

http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/ – SŠ v pôsobnosti KSK

www.komposyt.sk – poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 – nezamestnanosť absolventov SŠ

http://www.minedu.sk/9242-sk/nezamestnanost-absolventov-strednych-skol/

https://www.istp.sk/svet-prace – svet práce, pracovný kompas, kartotéka zamestnaní

http://www.test-osobnosti.sk/ – test voľby povolania

http://www.occupationsguide.cz/sk/main/default.aspx – sprievodca svetom povolaní

http://www.pozicie.sk/ – katalóg pracovných pozícií

http://www.pppknm.sk/test.php – testy

www.sustavapovolani.sk – národná sústava povolaní

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/uvod_ako_na_ss.pdf/- úvod do publikácie „Ako na SŠ“

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/ako_na_ss.pdf – publikácia Ako na SŠ

http://mapaskol.iedu.sk – prehľad SŠ

http://www.cpppapke.sk/uvod.php – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice

http://www.csppke.sk/ – Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »