Vianočná burza

Dňa 7.12.2021 sa na našej škole uskutočnilo otvorenie Vianočnej burzy. Program  vytvorila pani vychovávateľka Gabriela Krillerová v spolupráci so  žiakmi 4.C triedy. Nakoľko  hygienická situácia nedovoľuje miešanie jednotlivých tried, chceme touto formou ukázať veľmi peknú aktivitu žiakov, pochváliť a poďakovať im za ich veľmi pekný program.

ďalšie články