Vianočné prázdniny

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorách zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/ 2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Plánovaný nástup do školy je 11.1.2021.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »