Verejné obstáravanie

Verejné obstarávanie
Profil obstarávateľa na ÚVO

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola Kežmarská 28 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 

Názov:Základná škola Kežmarská 28 Košice
IČO:35542713
Obec:Košice – mestská časť Západ
Ulica:Kežmarská 28
PSČ:04011

 

viac článkov...
wrench, spanner, repair

Zákazky SSŠ Eranet

9.máj 2022 Oprava strechy a montáž bleskozvoduDňa 09.05.2022 bola vyhlásená zákazka s nízkou hodnotou „Oprava strechy a montáž bleskozvodu“prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk

čítať celý článok »