Vydávanie stravy

Dobrý deň vážení rodičia,

od pondelka , 15.6.2020, v čase od 13.30 hod do 14.00 hod je možnosť vydávať strava pre žiakov I. aj II. stupňa, ktorí nie sú na vyučovaní. Strava sa bude vydávať v jednorázových menu boxoch. Stravu môže prebrať len dospelá osoba , zákonný zástupca, nie dieťa. Pri odoberaní stravy musí byť obed označený čipom. Ak je žiak prihlásený na obed a rodič stravu nepreberie, je povinný uhradiť plnú sumu obeda.

Záväzný záujem rodič nahlási do školskej jedálne do zajtra, štvrtok 11.6.2020, do 14.00 hod.

ďalšie články