Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane za rok 2021 2%

Vážení rodičia,

ďakujeme Vám za priazeň a finančnú podporu formou poukázania podielu zaplatenej dane z Vašich príjmov. Pravidelne zakupujeme z tejto podpory pre Vaše deti výpočtovú a didaktickú techniku na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu – počítačové učebne, multimediálne kútiky v triedach a odborných učebniach, podpora dištančného vzdelávania a pod.

Aj tento rok môžete využiť možnosť darovať 2% z dane Občianskemu združeniu MOJA ŠKOLA pri ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach.

Ďakujeme.

Róbert Hanyus, predseda rodičovskej rady

Milena Kačmarčiková, riaditeľka školy

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »