Zákazky s nízkou hodnotou §117

Zákazky s nízkou hodnotou §117 Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p.

č.Predmet zákazkyCPVLehota na PP doLehota dodaniaPracovisko / miesto dodaniaPríloha
1.Škola v prírode55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby25.4.2017 do 12.0029.9.2017ZŠ Kežmarská 28, Košicepríloha k VO-1/2017
2.Výmena podlahovej krytiny(linolea) v triedach a na schodiskách ZŠ45214100-1 – Stavebné práce na stavbe budov materských škôl13.7.2017 do 10.0011.8.2017ZŠ Kežmarská 28, KošicePríloha k VO-2/2017
3.Čistiace a dezinfekčné prostriedky39830000-9 – Čistiace prostriedky12.7.2017 do 10.0017.7.2017ZŠ Kežmarská 28, KošicePríloha k VO-3/2017
4.Oprava plota zo Šafárikovej ulici45342000-6 – Montáž oplotenia
Stavebné práce
14.8.2017 do 14.00ZŠ Kežmarská 28, KošiceSSŠ
5.Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a kopírovacích strojov30125100-2 – Tonerové náplne28.8.2017 do 9.00do augusta 2019ZŠ Kežmarská 28, Košicepríloha k VO-6/2017
6.Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa základnej školy55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby10.10. 2017 do 13:00 hod.od 15 januára 2018 do 02. marca 2018ZŠ Kežmarská 28, KošicePríloha k VO-07/2017
7.Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa základnej školy – 2.KOLO55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby18.10. 2017 do 14:00 hod.od 15 januára 2018 do 02. marca 2018ZŠ Kežmarská 28, KošicePríloha k VO-07/2017 2.kolo
8.Škola v prírode pre žiakov II. stupňa základnej školy55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby18.12.2017 do 13:00 hod.od 14.05.2018 do 16.06.2018ZŠ Kežmarská 28, KošicePríloha k VO-09/2017
9.Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa základnej školy55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné službydo 23.11. 2018 do 10:00 hod.od 25. februára 2019 do 08. marca 2019Základná škola Kežmarská 28, KošicePríloha č. 1-1 k výzve č. VO-5-2018
10.Nákup IKT a príslušenstva30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiáldo 12.12. 2018 do 12:00 hod.do 14. decembra 2018Základná škola Kežmarská 28, KošicePríloha č. 1-1 k výzve č. VO-6-2018
11.Výmena podlahovej krytiny (linolea) v interiéri ZŠ45000000-7 Stavebné práce
45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl, 45432110-8 – kladenie podláh
do 31.01. 2019 do 11:00 hod.najneskôr do 30.12.2020Základná škola Kežmarská 28, KošicePríloha č. 1 , k výzve č. VO-1-2019
12.Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa základnej školy55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné službydo 30.09.2019 do 12:00 hodod 3. februára 2020 do 28. februára 2020Základná škola Kežmarská 28, KošicePríloha č. 1-1 k výzve č. VO-4-2019
13.Škola v prírode pre žiakov I. stupňa základnej školy A-05-201955000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby15.11.2019 do 13:00 hod.od 20.04.2020 do 15.06.2020ZŠ Kežmarská 28, KošicePríloha č. 1-1 k výzve č. VO-5-2019
14.„Škola v prírode pre žiakov I. stupňa základnej školy“ A-06-201955000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby02.12.2019 do 13:00 hod.od 20.04.2020 do 15.06.2020 okrem týždňov so sviatkami 01.05.2020 a 08.05.2020ZŠ Kežmarská 28, KošicePríloha č. 1-1 k výzve č. VO-6-2019
15.Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 – pavilón C

Dňa 14.07.2020 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 – pavilón C“
prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 24.07.2020 do 10:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk
16.Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 - pavilóny A, B, D a telocvičňa

Dňa 07.04.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 - pavilóny A, B,
D a telocvičňa“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.04.2021 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk
ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »