Zákazky SSŠ Eranet

Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 – pavilóny A, B, D a telocvičňa
Dňa 07.04.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 – pavilóny A, B,
D a telocvičňa“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.04.2021 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

ďalšie články