Zákazky SSŠ Eranet

9.máj 2022 Oprava strechy a montáž bleskozvodu
Dňa 09.05.2022 bola vyhlásená zákazka s nízkou hodnotou „Oprava strechy a montáž bleskozvodu“
prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 24.05.2022 do 9:30 hod.
Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na webovej adrese: https://sss.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/2010.

7.apríl 2021 Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 – pavilóny A, B, D a telocvičňa
Dňa 07.04.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 – pavilóny A, B,
D a telocvičňa“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.04.2021 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »