Naša škola

Milí priatelia,

naša základná škola Kežmarská 28 je plneorganizovaná od 1. po 9. ročník, na sídlisku Košice – Západ, ktorej brány sa prvýkrát otvorili v septembri v roku 1967. Veľa sme odvtedy vynovili a zmenili.  Budujeme na výbornej dlhoročnej cudzojazyčnej tradícii. Vyučujeme päť cudzích jazykov. Anglický od prvého ročníka,  obohatený o metódu CLIL v niektorých nejazykových predmetoch spolu s Konverzáciou na druhom stupni a možnosťou poobedňajších hodín rozvíjania komunikačných zručností. Od piateho ročníka máme na výber francúzsky, ruský alebo nemecký jazyk a od ôsmeho ročníka taliansky jazyk.

Ak si hľadáte školu podľa vzdelávacích výsledkov, tak podľa agentúry Ineko a jej hodnotenia naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky. Stabilne už niekoľko rokov patríme do prvej desiatky základných škôl v Košickom kraji.

Škola však nie je len o získavaní vedomostí. Našim cieľom je aby sa deti naučili čítať, písať, počítať, používať technológie, ale hlavne aby sa učili pre život, aby si  rozvíjali svoje zručnosti a schopnosti, ktoré majú nadpredmetový charakter. Pod vedením svojich pedagógov hľadajú a skúmajú  pravdu vo vede aj v knihe kníh, cestujú po mape a poučia sa z histórie aj z rozmanitosti kultúr. Nájdu si kamarátov ale učia sa spoznať sami seba, zvládať svoje emócie, či riešiť konflikty. Učia sa byť tímovým hráčom, potláčať svoje ego a to nielen na ihrisku ale i v práci.  Kultivovane komunikovať, prezentovať sa, byť zvedavý i tvorivý, zodpovedný a hľadať si svoje miesto v živote. Nasmerovať sa na budúcu profesiu, ktorá  ich bude nielen živiť  ale i napĺňať, založiť si rodinu, chrániť ju a byť  užitočný pre svoje okolie.

V škole pracuje multidisciplinárny tím – 6 asistentiek učiteľa, 2 školské psychologičky a 2 špeciálne pedagogičky. Vo vedení školy sa snažíme vytvárať nielen dostatočné materiálne podmienky ale aj  pohodu, atmosféru prijatia, úcty a ohľaduplnosti, aby sme všetci  radi chodili do našej školy.

                                                                                              RNDr. Milena Kačmarčiková

                                                                                                              riaditeľka školy

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »