Zmluvy o spracúvaní osobných údajov 2018

Názov zmluvy: Zmluva o spracovaní osobných údajov – RAJO, a.s.
Prevádzkovateľ: Základná škola Kežmarská 28, 040 11 Košice
IČO: 355 42 713
Sprostredkovateľ: RAJO, a.s.
IČO: 31 329519
Hodnota predmetu zmluvy: 
Dátum uzavretia zmluvy: 18. 10 .2018 
Dátum zverejnenia zmluvy: 22. 10. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 23. 10. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: Zmluva o spracovaní osobných údajov – RAJO, a.s.


Názov zmluvy: Zmluva SSŠ – Personálna a mzdová agenda
Prevádzkovateľ: Základná škola Kežmarská 28, 040 11 Košice
IČO: 355 42 713
Sprostredkovateľ: Stredisko služieb škole, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 25540419
Hodnota predmetu zmluvy: 
Dátum uzavretia zmluvy: 21. 08 .2018 
Dátum zverejnenia zmluvy: 22. 08. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 23. 08. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: Zmluva SSŠ – Personálna a mzdová agenda


Názov zmluvy: Zmluva SSŠ – Ekonomicko-účtovná agenda 
Prevádzkovateľ: Základná škola Kežmarská 28, 040 11 Košice
IČO: 355 42 713
Sprostredkovateľ: Stredisko služieb škole, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 25540419
Hodnota predmetu zmluvy: 
Dátum uzavretia zmluvy: 21. 08 .2018 
Dátum zverejnenia zmluvy: 22. 08. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 23. 08. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: Zmluva SSŠ – Ekonomicko-účtovná agenda


Názov zmluvy: Zmluva SSŠ – Verejné obstarávanie 
Prevádzkovateľ: Základná škola Kežmarská 28, 040 11 Košice
IČO: 355 42 713
Sprostredkovateľ: Stredisko služieb škole, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 25540419
Hodnota predmetu zmluvy: 
Dátum uzavretia zmluvy: 21. 08 .2018 
Dátum zverejnenia zmluvy: 22. 08. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 23. 08. 2018
Dátum skončenia zmluvy: doba neurčitá
Príloha: Zmluva SSŠ – Verejné obstarávanie

ďalšie články