Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane za rok 2021 2%

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za priazeň a finančnú podporu formou poukázania podielu zaplatenej dane z Vašich príjmov. Pravidelne zakupujeme z tejto podpory pre Vaše deti výpočtovú a didaktickú techniku na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu – počítačové učebne, multimediálne kútiky v triedach a odborných učebniach, podpora dištančného vzdelávania a pod. Aj tento rok môžete využiť možnosť darovať 2% z dane Občianskemu združeniu MOJA ŠKOLA pri … Čítať ďalej Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane za rok 2021 2%