Slovníček AJ a NJ

Slovníky pre žiakov 1.-4. ročníka a nemecký pre 5. ročník – učebnica Tamburin 1, lekcie 1-3

Anglický jazyk

1. ročník – FIRST FRIENDS_1 

2. ročník – FIRST-FRIENDS_2

3. ročník – FAMILY& FRIENDS-1

4. ročník – FAMILY& FRIENDS2

Nemecký jazyk

Lekcia 1Lekcia 2, Lekcia 3

Tamburin 1Tamburin 2, Tamburin 3

Portfólio Tamburin 1 – Lekcia 5Lekcia 6

Portfólio Tamburin 2 – Lekcia 1Lekcia 2Lekcia 3

Lekcia 6

ďalšie články