Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka.

Vážení rodičia prváčikov,

slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. ( v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy),   kde dostanete pokyny  k organizácii vyučovania  v škole.
Po slávnostnom otvorení, žiaci – prváci pôjdu s triednymi učiteľmi do tried.
Program v triedach ukončíme približne  10.00 – 10.30 hod.

Triedna pani učiteľka Vás bude čakať od 8.15 do 8.30 pred školou.
Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie a odovzdá triednej pani učiteľke.
Stiahnuť tu – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka

Tešíme sa na Vás.

ďalšie články