Objednávky faktúry zmluvy po 11.10.2018

Kolektívna zmluva 2018 – 2022 na stiahnutie zverejnená 09.3.2018

Príloha kolektívnej zmluvy

Doplnok ku kolektívnej zmluve

Dodatok č. 1


Zverejňovanie po 11.10.2018

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.
ďalšie články

Deň učiteľov

„ Jeden deň s dobrým učiteľom    je viac ako tisíc dní     usilovného samoštúdia“                                                            Ján Amos Komenský Milé kolegyne, kolegovia k nášmu profesijnému sviatku, Dňu

čitať celý článok »