Objednávky faktúry zmluvy po 11.10.2018

Kolektívna zmluva 2018 – 2022 na stiahnutie zverejnená 09.3.2018

Príloha kolektívnej zmluvy

Doplnok ku kolektívnej zmluve

Dodatok č. 1


Zverejňovanie po 11.10.2018

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.
ďalšie články