Zverejňovanie do 11.10.2018

Prehľad objednávok:

Prehľad faktúr:

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Prehľad zmlúv:

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 Zmluva Maxisport s.r.o. 

  Zmluva Talenty s.r.o 

  Zmluva s CUBS 

  Zmluva s CK Fany 

  Zmluva o nájme nebytových priestorov 

  Zmluva o nájme nebytových priestorov 

  Zmluva o dodávke a odbere tepla 

  Kúpna zmluva – učebnice anglického jazyka 

  Dodatok č. 2 k zmluve 200900921 

  Zmluva o poskytnutí grantu

  Darovacia zmluva

  Zmluva o poskytnutí grantu

  Zmluva o výpožičke

  Zmluva o grant

  Zmluva o nájme

  Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

  Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov 

  Zmluva o spolupráci na projekte s EDUCATE Slovakia 

  Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

  Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

  Zmluva o dielo č. 3/2015

  Zmluva o nájme s Empire

  Kúpna zmluva na učebnice anglického jazyka

  Zmluva o dielo č.2/2015

  Zmluva č.4/2015 o preprave osôb 

  Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 

  Zmluva o poskytnutí grantu

  Príkazna zmluva

  Kúpna zmluva – učebnice ANJ 3.-5. ročník

  Zmluva o poskytovaní služieb škole

  Zmluva o spolupráci – rámcová zmluva

  Rámcová zmluva – DATALAND 

  Dotatok – zmluva o nájme – ŠK Pyramída

  Zmluva o spolupráci – čiastková k rámcovej zmluve

  Zmluva o prevode majetku – NÚCEM

  Zmluva o výpožičke

  Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

  Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

  Zmluva o nájme – Jazyková škola EMPIRE 

  Dodatok k zmluve o zabezpečovaní mliečnych výrobkov – RAJO

  Zmluva o nájme – SZUŠ Prakovce 

  Zmluva o nájme – Tenisový klub Mladosť 

  Zmluva o nájme – volejbal 

  Zmluva o výpožičke – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

  Zmluva o účasti na projekte a zapožičaní didaktickej techniky – Ústav informácií a prognóz školstva

  Darovacia zmluva  – Teho

  Zmluva o grante – Nadácia Pontis

  Zmluva o výpožičke nebytových priestorov na voľby do Európskeho parlamentu

  Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác – Stredisko služieb škole

  Darovacia zmluva s centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica

  Zmluva o výpožičke nebytových priestorov na prezidentské voľby – 2. kolo

  Zmluva o výpožičke nebytových priestorov na prezidentské voľby

  Zmluva o dielo – Oprava nefunkčnej kanalizácie – z átria školy

  Zmluva o spolupráci s Centrom voľného času

  Zmluva o výkone diela podláh „Výmena  nášľapných  vrstiev“

  Zmluva o spolupráci na národnom projekte Aktivizujúce metódy vo výchove

  Zmluva o nájme veľkej telocvične

  Zmluva o dielo – SETEX

  Zmluva o dielo – INŠTALACENTRUM

  Zmluva s TENISOVÝM KLUBOM MLADOSŤ

  Zmluva o spolupráci na projekte „EDUCATE SLOVAKIA“

  Zmluva s výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie 

  Zmluva so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania 

  Zmluva so Strediskom služieb škole 

  Zmluva o výpožičke – Voľby 2. kolo 

  Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného a školského kola súťaže v zrýchlenom šachu 

  Zmluva o výpožičke – Thiessen

  Zmluva o nájme nebytových priestorov – p. Thiessen 

  Zmluva o nájme nebytových priestorov – p. Jedinák 

  Rámcová dohoda na kancelársky materiál 

  Zmluva o dielo č. 1_2013 

  Zmluva o spolupráci – so Súkromným školským strediskom záujmovej činnosti Petzvalova 4, Košice 

  Zmluva o rámcových podmienkach na spoluprácu pri realizácii projektu 

  Zmluva o poskytnutí grantu na stiahnutie 

  Zmluva o nájme na stiahnutie 

  Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov RAJO na stiahnutie 

  Zmluva o poskytovaní vybraných činnosti na stiahnutie 

  Zmluva o dielo – Stavebné úpravy na stiahnutie 

  Zmluva o zabezpečení Vzdelávacieho a relaxačného pobytu zamestnancov školy 

  Zmluva o dielo 01/2012 na stiahnutie 

  Zmluva o obstaraní pobytu – Škola v prírode 

  Zmluva o spolupráci s UPJŠ 2012 na stiahnutie 

  Zmluva o poskytnutí grantu z Fondu zdravia mesta Košice na stiahnutie 

  Zmluva o poskytnutí dotácie s MČ Košice Západ na stiahnutie 

  Zmluva o spolupráci s UPJŠ na stiahnutie 

  Zmluva o nájme č. 212042012 na stiahnutie 

  Zmluva o nájme č. 212032012 na stiahnutie 

  Zmluva o nájme č. 01/2012 na stiahnutie 

  Zmluva o prenájme č. 21202012 na stiahnutie 

  Zmluva o prenájme č. 212022012 na stiahnutie 

  Zmluva o prenájme č. 212082011 na stiahnutie 

  Zmluva o prenájme č. 212072011 na stiahnutie 

  Zmluva o vykonávaní prac. zdravotnej služby na stiahnutie 

  Zmluva o nájme č. 212032011 na stiahnutie 

  Zmluva o nájme č. 212042011 na stiahnutie 

  Zmluva o spolupráci na stiahnutie 

Kolektívna zmluva 2016 – 2018 na stiahnutie zverejnená 29.2.2016

Príloha kolektívnej zmluvy

Dodatok č.1

Dodatok č.2

Kolektívna zmluva 2018 – 2022 na stiahnutie zverejnená 09.3.2018

Príloha kolektívnej zmluvy

Doplnok ku kolektívnej zmluve

ďalšie články