školský klub detí

Režim v ŠKD

6.00 – 8.00 Ranné schádzanie sa detí pred vyučovaním (počúvanie rozprávok z CD; spoločenské hry, čítanie rozprávok – individuálne, spoločné a kolektívne hry) 11.40 –

čítať celý článok »

Krúžková činnosť

Krúžková činnosť 2021/2022 – ZŠ Kežmarská 28 Košice (zskezmarska28.sk) Prehľad krúžkovej činnosti na školský rok 2018/ 2019 https://www.zskezmarska28.sk/kruzkova-cinnost-2/?preview_id=1412&preview_nonce=d944978a7e&preview=true&aiEnableCheckShortcode=true&_thumbnail_id=1413

čítať celý článok »

Práva dieťaťa – ŠKD

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – NOVEMBER „Ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má!“                                                                                    Deklarácia práv dieťaťa OSN prijíma aj dokumenty na ochranu práv detí

čítať celý článok »