školský klub detí

Režim v ŠKD

6.00 – 8.00 Ranné schádzanie sa detí pred vyučovaním (počúvanie rozprávok z CD; spoločenské hry, čítanie rozprávok – individuálne, spoločné a kolektívne hry) 11.40 –

čítať celý článok »

Práva dieťaťa – ŠKD

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – NOVEMBER „Ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má!“                                                                                    Deklarácia práv dieťaťa OSN prijíma aj dokumenty na ochranu práv detí

čítať celý článok »