Školská jedáleň

JEDÁLNY LÍSTOK

ŠK a ŠJ Kežmarská 28 oznamuje stravníkom, že stravovanie v našej jedálni prechádza na odber stravy pomocou čipu.

V období November, December si všetci stravníci musia zakúpiť u administratívnej pracovníčky ŠJ čip v hodnote 3,- €. Po zakúpení čipov všetkými stravníkmi sa spustí systém. V prípade straty musíte čip zakúpiť znova.

Každý stravník musí mať vyplatený šek a preukázať sa u administratívnej pracovníčky v ŠJ do 1. dňa v mesiaci podľa Vyhlášky č. 121/ 1994 §9 – úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred, potom sa odblokuje čip, ktorý dieťaťu umožní odobrať obed. (Nestačí mať ústrižok doma, musí ho priniesť. Až vtedy čip odblokujeme a dieťa môže ísť na obed.)

Poštové poukážky sa vydávajú posledný týždeň v mesiaci na nasledujúci mesiac.

Odhlasovanie zo stravy bude prebiehať po starom, deň vopred, alebo ráno do 8. hodiny v prípade choroby.

Skupinové odhlasovanie – výlety, exkurzie, školy v prírode atď. musia byť nahlásené 48 hodín vopred.

Prípadné otázky na systém Vám odpovieme v jedálni Kežmarská 28 a to osobne, alebo telefonicky na čísle 642 34 92

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »