O škole

Napísali o nás

Školský rok 2017/2018 KOŠICE-DNES 50 rokov ZŠ Kežmarská 28 Školský rok 2015/2016 z Hospodárskych novín 12.01.2011úryvok z hospodárskych novín na stiahnutie ANO NE EUROPSKÁ UNIE Periodikum vydáva SKALDA spol.s r.o. Česká republika  úryvok z časopisu na stiahnutie

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca: Mgr. Dagmar Dovinová Výchovný poradca na základnej škole plní úlohy: – školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí – v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí – spolupracuje s CPPPaP Zuzkin park 10 a s CŠPP na Bocatiovej ulici 1 v Košiciach vo  všetkých oblastiach poradenskej práce – spolupracuje a zabezpečuje kontakt so školskou psychologičkou a špeciálnou …

Výchovné poradenstvo Čítajte viac »

Školská jedáleň

JEDÁLNY LÍSTOK Prihlasovanie dieťaťa na stravu je možné len cez prihlášku, ktorú je možné odovzdať osobne od 23.08.2022 do 31.08.2022 v čase  8:00 – 13:00 hod. Súhlas so spracovaním údajov. Potrebné dokumenty: Prihláška na stravovanie – zápisný lístok – stiahnuť TU Súhlas so spracovaním údajov – stiahnuť TU ŠK a ŠJ Kežmarská 28 oznamuje stravníkom, že stravovanie …

Školská jedáleň Čítajte viac »

Zverejňovanie do 11.10.2018

Objednávky Faktúry Zmluvy Kolektívna zmluva Objednávky Prehľad objednávok: Faktúry Prehľad faktúr: Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvy Prehľad zmlúv: Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k …

Zverejňovanie do 11.10.2018 Čítajte viac »

Bývalí zamestnanci

Prepáčte, ak sme na niekoho z Vás zabudli. Ak sa tak stalo, môžete sa nám ozvať a my to napravíme. 🙂 Riaditelia Rákoš Jaroslav PaedDr. Urbanová Jarmila Mgr. Šafránek Július Mgr. Oravcová Katarína Mgr. Vaľová Eva RNDr. Kačmarčiková Milena Zástupcovia Fedoročko Peter Pírová Anastázia Tury Michal Mgr. Výrosteková Mária Mgr. Šafránek Július Mgr. Čorba Tibor …

Bývalí zamestnanci Čítajte viac »

Dokumentácia

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Školský poriadok Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2021/2022 –pdf Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021 – pdf Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019/2020 – pdf Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018/2019 – pdf Školský poriadok Aktualizovaný šk. poriadok 2022/2023 – pdf Školský vzdelávací program 1.časť 2.časť 3.časť Prehľad skratiek platných od 4.10.2010 Dodatok …

Dokumentácia Čítajte viac »

Informácie o webovom sídle

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla: Toto webové sídlo www.zskezmarska28.sk spravuje ZŠ Kežmarská 28 Košice a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS MF SR č. 312/2010 Z. z. (vydaný vo Finančnom spravodajcovi) s výnimkou § 11 …

Informácie o webovom sídle Čítajte viac »