Projekt IT AKADÉMIA

Strategický cieľ projektu:Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Ciele Aktivity 1:  Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.

Ciele Aktivity 2:

Inovácia študijných programov a predmetov na univerzitách v štyroch aktuálnych a moderných oblastiach odborného zamerania – dátová veda (Data Science), internet vecí (IoT), počítačové siete a podnikovo-informačné systémy, a to s ohľadom na potreby praxe v IT sektore pri rešpektovaní kvalifikačných štandardov podľa Národnej sústavy kvalifikácií.

Cieľová skupina

  • 33 000 žiakov základných a stredných škôl
  • 3 000 študentov vysokých škôl
  • 2 100 pedagogických a odborných zamestnancov
  • 20 vysokoškolských učiteľov

Webová stránka projektu: www.itakademia.sk

IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.IT Science Lab


– stránka o využití laboratória

Overovanie metodiky „SKÚMAJME LEGO EV3 KOCKU“ v 7.ročníku

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »